Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

 • Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią polityki prywatności i akceptuję w pełni jej treść.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z podjętym kontaktem oraz realizacją zamówienia na produkty i usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz realizacji zamówienia.

Jednocześnie zostałam/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawu dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

Administratorem danych osobowych jest :
Monika Ratkowska Business Events NIP. 898 189 03 38
E-mail :kontakt@monikaratkowska.com.pl, Tel. 695 040 554
Kontakt ze mną jest możliwy również poprzez : E mail: kontakt@weselnakoordynatorka.com.pl

Jeśli zamierzasz zapisać się do newslettera oraz korzystać z moich usług, zostaniesz poproszona/y o podanie  Twoich danych osobowych:

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia umowy.
 • Skutek niepodania danych: W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
  • brak możliwości korzystania z serwisu  i materiałów w nim zawartych,
  • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach, bonusach, ofertach specjalnych, oferowanych przez serwis.
 • Możliwość cofnięcia zgody jest w każdej chwili.
  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www działającego pod nazwami:
  WeselnaKoordynatorka oraz WeselnaDekoratorka należącego do: Monika Ratkowska Business Events
 2. Administratorem serwisu oraz danych osobowych jest:  Monika Ratkowska Business Events NIP.898 189 03 38
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora: kontakt@monikaratkowska.com.pl  oraz kontakt@weselnakoordynatorka.com.pl
 4. Administrator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • W imieniu klientów podpisywanie umów z podwykonawcami usług
 • Prezentacja oferty /informacji w celu realizacji współpracy
 • Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych
 • Badaniu satysfakcji klienta

6. Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia współpracy i realizacji umowy dostarczasz administratorowi:

 • Informacje mające źródło z korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych, poczty tradycyjnej
 • Informacje mające źródło z ankiet, jeśli będziesz w takowych uczestniczyć
 • Informacje udostępnione przez Ciebie w komentarzach, postach oraz dyskusjach w mediach społecznościowych administratora.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

8. Informacje, które serwisie zbiera automatycznie

– Adres protokołu internetowego (IP)
– Podejmowane działania w serwisie
– Czas, częstotliwość, długość wizyt w serwisie
– Informacje pobrane za pomocą ciasteczek
– Informacje o interakcji na wiadomości  e-mail

2. Wybrane metody ochrony danych

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej

Dowiedz się więcej o firmie hostingowej i sprawdź jej politykę prywatności https://weselnakoordynatorka.pl/polityka-prywatnosci

4. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z serwisu.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • Dostawcy usług kurierskich i pocztowych
  • Dostawcom usług płatności elektronicznych
  • Usługodawcom, podwykonawcom, współpracownikom współpracujących ze mną w oparciu o umowy cywilnoprawne
  • Dostawcy usług księgowych
  • Dostawcom zapewniającym infrastrukturę informatyczną i sieciową serwisu
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 4. Użytkownikowi przysługuje  prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich aktualizacji, sprostowania,
  • przenoszeni i usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, w przypadku jeśli zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia ( czas, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane  mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Instagram (Instagram Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegam, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone

Do wykorzystywanych przez Stronę plików cookies w szczególności należą:

Google Analytics Zbiera informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Pomaga tworzyć raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Więcej na stronie internetowej: Polityka Prywatności Google Analytics http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Facebook Zapisywane przy interakcji z obiektami społecznościowymi FB, np. przyciskiem Lubię czy logowaniem przez Facebooka. Więcej na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram Zapisywane przy interakcji z obiektami społecznościowymi Instagramu np. przyciskiem Lubię czy logowaniem przez Instagram. Więcej na stronie internetowej:  https://help.instagram.com/519522125107875

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli potrzebujesz się skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych lub Polityki Prywatności napisz:
kontakt@monikaratkowska.com.pl lub kontakt@weselnakoordynatorka.com.pl

Przewiń do góry